inloggen RiskBase
  • {tab1}
  • {tab2}
  • {tab3}

Spoor en Stad, Delft (Risk Control)

ProRail realiseert in het kader van het project Spoorzone Delft het project ‘Spoor & Stad Delft’. Het omvat op hoofdlijnen:

- Het ontwerp en de realisatie van een spoortunnel

  geschikt voor viersporige treinexploitatie.

- Het ontwerp en de realisatie van een ondergronds

  station.

- De herinrichting van de openbare ruimte conform het

  ‘Plan Busquets’.

- Het ontwerp en de realisatie van Parkeergarage

  Spoorsingel

 

 

CLARC is door de verzekeraars ingeschakeld voor het Risk Control. Bij dit project worden de risico's in kaart gebracht en gevolgd voor zowel de CAR- als de aansprakelijkheidsverzekering.

 

Opdrachtgever:

- HDI Gerling Verzekeringen

- Allianz Global Risks Nederland

 

Projectduur:

2009-2015