inloggen RiskBase
  • {tab1}
  • {tab2}
  • {tab3}

Samenwerking

Onafhankelijkheid is het sleutelwoord van CLARC. We beschikken over een team van deskundig opgeleide mensen op bouwkundig en civieltechnisch niveau die nauw met elkaar samenwerken om u de beste service te kunnen verlenen.

 

Toch kan de situatie er om vragen specialistische kennis in te schakelen. CLARC schroomt dan ook niet te putten uit een netwerk van specialisten die wij desgewenst kunnen betrekken bij uw vraagstuk.

 

Tevens is CLARC in 2006 een samenwerkingsverband aangegaan met DVA engineering bv en IFCO funderingsexpertise bv onder de naam IRI Infrastructural Risk Inspections. Deze samenwerking richt zich onder andere op onafhankelijke toetsing in het kader van de Verborgen Gebreken Verzekering.