inloggen RiskBase
  • {tab1}
  • {tab2}
  • {tab3}

Roggelsebeek (Risicobeoordeling)

Uw project goed verzekeren? Een vooraf uitgevoerde risicobeoordeling kan ten gunste zijn voor de premie van uw CAR- en of aansprakelijkheidsverzekering.

 

Bewust omgaan met risico's en maatregelen treffen schept duidelijkheid voor zowel de opdrachtgever, verzekeraar als de aannemer.

 

In de gemeente Leudal heeft CLARC ten behoeve van de herinrichting Roggelsebeek te Roggel een risicobeoordeling uitgevoerd.

 

 

De in deze beoordeling opgenomen beheersmaatregelen kunnen door de aannemer meegenomen in de ontwerp- en uitvoeringsplannen van het werk.

 

Opdrachtgever:

Kessels Wegenbouw en bestratingen bv

 

Beoordeling opgesteld:

Begin 2009