inloggen RiskBase

Risicomanagement

CLARC streeft er voor haar opdrachtgevers naar om reeds in een zo vroeg mogelijk stadium inzicht te verschaffen in de mogelijke risico's, schadescenario's en de consequenties die daaruit voort kunnen vloeien. Maar vooral ook tijdens de bouw is CLARC actief om met alle partijen over risico's te communiceren.