inloggen RiskBase
  • {tab1}
  • {tab2}
  • {tab3}

Persleiding Lochem-Zutphen

Groep Midden Betuwe (GMB) heeft het verwijderen van de AC rioolwaterpersleiding tussen de gemeenten Lochem en Zutphen in opdracht van het Waterschap Rijn en IJssel aangenomen. Een deel van de persleiding loopt door een aantal percelen aan de Watermoleneiland te Lochem.

Het verwijderen van de leiding in deze percelen brengt diverse risico’s met zich mee. CLARC heeft een risico-analyse opgesteld in het kader van de CAR verzekering. Ook zal de risico-analyse eventueel dienen om met de bewoners over de optredende risico’s en de genomen beheersmaatregelen te communiceren. In dit perspectief is het belangrijk dat deze risico-analyse is opgesteld door een onafhankelijke partij.

 

Opdrachtgever:

GMB Civiel B.V.

 

Uitgevoerd:

Zomer 2013