inloggen RiskBase
  • {tab1}
  • {tab2}
  • {tab3}

Ontpoldering Noordwaard

De Ontpoldering van de Noordwaard is een 'Ruimte voor de Rivier'project en is gelegen aan de Nieuwe Merwede, ten westen van Werkendam en ten noorden van het Nationale Park de Biesbosch. In 5 jaar tijd wordt de polder opnieuw ingedeeld en gewijzigd van een binnendijks naar een buitendijks gebied. 

Hierbij zullen de werkzaamheden onder andere bestaan uit de aanleg van kreken, dijken, terpen, wegen en watergangen en het uitvoeren van diverse bodemsaneringen. Ook zullen er woningen en andere objecten worden gesloopt en worden er werkzaamheden verricht aan de infrastructuur.

 

CLARC is verzocht om monitoringsplannen te leveren ter bewaking van de zettingen en vervormingen van de in de nabijheid van het werk gelegen panden.
Tevens vort CLARC grootschalig trillingsmetingen uit tijdens de werkzaamheden.

Voorafgaand aan de werkzaamheden heeft CLARC bouwkundige vooropnames uitgevoerd van de relevante belendingen.  

 

Noordwaard


Opdrachtgevers:

- Combinatie Noorwaard

- Van Steenis Geodesie

 

Uitvoeringsperiode

2012-2015