inloggen RiskBase
risicomanagement

CLARC streeft er voor haar opdrachtgevers naar om reeds in een zo vroeg mogelijk stadium inzicht te verschaffen in de mogelijke risico's, schadescenario's en de consequenties die daaruit voort kunnen vloeien. Maar vooral ook tijdens de bouw is CLARC actief om met alle partijen over risico's te communiceren.

vooropnames

Een vooropname of een nulmeting biedt rust en zekerheid voor alle partijen. Vooraf de situatie in kaart brengen, geeft helderheid in de staat van de omliggende gebouwen. Door middel van een bouwkundige vooropname leggen wij de bouwkundige staat van de belendingen nauwkeurig vast. Onze rapporten zijn zeer overzichtelijk met foto’s en duidelijke omschrijvingen.

metingen

Om een bouwproject te laten slagen, heeft u onder andere gegevens nodig over de belendingen, de bodem en de afstanden. CLARC is in staat om deze data snel en zorgvuldig voor u te verzamelen, met oog voor hoogte, diepte, snelheid en kwaliteit.