inloggen RiskBase
  • {tab1}
  • {tab2}
  • {tab3}

Geschiedenis

CLARC Risicomanagement + Inspecties werd vanuit een toenemende vraag uit de verzekeringsbranche naar deskundig risicomanagement in 2000 opgericht als een joint venture tussen Cunningham Lindsey en Allianz. Deze joint venture heeft jarenlang in goede harmonie gefunctioneerd en zijn vruchten afgeworpen. De gezamenlijke kennis is gebundeld in een unieke kennisbank (Riskbase) van CLARC, die op elk moment beschikbaar is voor haar cliënten.

 

Mede om de onafhankelijke positie nog meer te kunnen benadrukken hebben Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. en Cunningham Lindsey Nederland B.V. in goed overleg besloten de aandelen van Allianz in CLARC per 1 september 2009 over te dragen aan Cunningham Lindsey Nederland B.V.

 

Tevens zijn Cunningham Lindsey en GAB Robins vanaf 1 september 2009 samengegaan onder de naam Cunningham Lindsey.

 

Deze 2 redenen bieden een goede mogelijkheid om onze organisatie te optimaliseren en een efficiëntere werkwijze in onze activiteiten door te voeren.

 

Alle pre-risk onderdelen zijn daarom samengebracht onder CLARC.

 

De volgende activiteiten zijn samengevoegd:

 

  • vooropnamen en trillings-/hoogtemetingen van Cunningham Lindsey Nederland B.V.
  • alle activiteiten van GAB Robins Risk Analysis Services B.V. (G-RAS)
  • de reeds bestaande risicomanagement activiteiten van CLARC

 

Door deze bundeling van activiteiten zijn wij nog beter in staat aan uw wensen tegemoet te komen en u te kunnen helpen met het reduceren van faalkosten en claims.