inloggen RiskBase
  • {tab1}
  • {tab2}
  • {tab3}

Explosievenruiming (EML/MPL)

Regelmatig worden er tijdens bouwwerkzaamheden explosieven aangetroffen, afkomstig uit de Tweede Wereldoorlog.

 

 

Bij elke ruiming van een NGE (niet gesprongen explosief) bestaat een kans op explosie. Soms bevinden deze zich in dichtbebouwd gebied.

 

Om de gevolgen hiervan in te schatten wordt CLARC vaak ingeschakeld voor een MPL/EML berekening. Op basis hiervan de verzekeringspremie van de ruiming bepaald worden.

 

MPL = Maximum Possible Loss

EML = Estimated Maximum Loss

 

De complexiteit van de berekening hangt nauw samen met de bebouwingsdichtheid van het gebied binnen de gevarenzone en de aanwezige (ondergrondse) infrastructuur.

 

Enkele voorbeelden waar CLARC ingeschakeld is:

 

 

Akmarijp

Landelijk gebied met boerderijen en vrijstaande woningen 

Rotterdam,

Proveniersstraat

Dichtbebouwd gebied met woonhuizen, horecagelegenheden en kantoorpanden 

Purmerend

Woonhuizen, bedrijfspanden en openbare gebouwen zoals een bankgebouw, poppodium en bibliotheek 

Woubrugge

Diverse rijtjeswoningen, vrijstaande woningen en kassencomplexen 

Tilburg, Koolhoven

Vrijstaande woningen met manege en basisschool. Bij diverse woningen een bovengrondse propaan gastank aanwezig 

Breskens Woningen, kade met horecagelegenheden, boten en caravan stalling, museum en overige bedrijfsgebouwen