inloggen RiskBase
  • {tab1}
  • {tab2}
  • {tab3}

Algemene Rekenkamer (TIS)

De gevels van de Algemene Rekenkamer in Den Haag vertonen gebreken en worden daarom volledig vernieuwd. Na een aanbesteding door opdrachtgever de Rijksgebouwendienst heeft aannemer Paul Hardonk Bouw opdracht gekregen voor de werkzaamheden.

De aannemer is verantwoordelijk voor het ontwerp, de uitvoering en het meerjarig onderhoud.

In de vraagspecificatie voor het project staat voorgeschreven dat het ontwerp en de uitvoering door een TIS-bureau worden getoetst. Paul Hardonk Bouw heeft Infrastructural Risk Inspections (IRI) opdracht verstrekt voor het uitvoeren van de TIS-werkzaamheden bij het project.

Algemene Rekenkamer


CLARC heeft als aandeelhouder in Infrastructural Risk Inspections (IRI) de projectleider ingezet.

Meer informatie over IRI is te vinden op de website www.ir-inspections.eu