inloggen RiskBase
  • {tab1}
  • {tab2}
  • {tab3}

A7 Sneek (Risk Control)

De bestaande stadsrondweg zuid (N7) door Sneek wordt gereconstrueerd tot Rijksweg met de volgende uitgangspunten: 2x2 rijstroken; maximum snelhuid 80 km per uur; geen vluchtstroken; ongelijkvloerse kruisingen.

 

Onderdeel van de reconstructie is de realisatie van een tweetal houten bruggen.

 

 

CLARC is in opdracht van de verzekeraar ingeschakeld voor het Risk Control

 

Opdrachtgever:

Allianz Global Risks Nederland

 

Projectduur:

2007-2009